Udstillingsguide.

 

 

GENERELT OM BEDØMMELSERNE PÅ UDSTILLINGER:

Kattene på en udstilling bliver opdelt i fire hovedgrupper:
Gruppe I (persere + exotic), gruppe II (semilanghårskatte), gruppe III (korthårskatte + somali) og gruppe IV (orientalske katte).

Kattene bliver bedømt af en dommer, som giver dem "karakter" efter, hvor godt de opfylder standarden for racen. En perfekt kat er 100 point værd.

Der findes følgende karakterer:
EX = excellent. Katten er efter dommerens mening mindst 88 point værd.
MG = meget god. Katten er 76-87 point værd.
G = god. Katten er 61-75 point værd.
TG = temmelig god. Katten er 46-60 point værd.

I praksis bruges pointskalaen sjældent, der bliver kun givet karakter. Der uddeles meget sjældent lavere karakter end MG, og selv denne karakter er ikke særlig flatterende.

Kattene med samme opdrætsnummer (for russere RUS) opdeles i køn og i klasser, hvor de konkurrerer med hinanden. I første omgang konkurrerer hanner og hunner altså ikke med hinanden. Klasseopdelingen er dels afhængig af kattenes alder, dels af om det er fertile eller neutraliserede katte og endelig af om kattene tidligere har opnået en titel.

I hver klasse nummereres de fire bedste katte med 1-4 efter deres karakter (eksempel: EX2 = den næstbedste kat i klassen). Hvis der er flere end 4 katte i klassen, får de øvrige katte kun karakter, men ikke nummer.

 

 

 

Racebedømmelse fertile.

Åben klasse (klasse 9):

Ud over karakter med nummer uddeles i denne klasse certifikatet CAC (Certificat d'Aptitude de Championat). 
For at få CAC skal katten dels have vundet klassen, og dels skal den efter dommerens mening være mindst 93 point værd. Der uddeles altså kun ét CAC, også selv om flere katte måske er 93 point værd. Dommeren kan tilbageholde certifikatet, hvis hun synes, at selv den bedste kat i klassen ikke fortjener det. Disse to regler gælder i alle klasser for voksne katte.
Det er ikke nødvendigt, at katten har konkurreret i klasse 11 og 12, for at den kan stille op i klasse 9.
Hvis katten på et tidspunkt opnår at få 3 CAC'er fra 3 forskellige dommere, får den titlen CHAMPION og fortsætter i:
Championklassen (klasse 7):

Her konkurrerer kattene om certifikatet CACIB (Certificat d'Aptitude au Championat Internationale de Beauté), der tildeles klassevinderen, hvis denne er 95 point værd. 
Hvis katten opnår 3 CACIB'er på udstillinger i mindst 2 forskellige lande og fra 3 forskellige dommere, får den titlen INTERNATIONAL CHAMPION. Hvis katten har fået 2 CACIB'er i det samme land, kan den ikke konkurrere mere i dette land. Den kan godt udstilles, men uden for konkurrence, indtil den har fået CACIB i et nyt land. Denne regel gælder også i de højre klasser. En INTERNATIONAL CHAMPION  rykker op i:
International Championklasse (klasse 5):

Kattene konkurrerer om certifikatet CAGCIB (Certificat d'Aptitude au Grand Champion Internationale de Beauté), hvor kravet til klassevinderen er 96 point.
6 CAGCIB'er fra mindst 3 forskellige dommere opnået i mindst 3 forskellige lande eller 8 certifikater i 2 forskellige lande
fra 4 forskellige dommere
, giver titlen GRAND INTERNATIONAL CHAMPION, og katten rykker op i:
Grand International Championklasse (klasse 3):

I denne klasse uddeles certifikatet CACE (Certificat d'Aptitude au Champion d'Europe), hvortil der kræves 97 point til klassevinderen. 
9 CACE'er i mindst 3 forskellige lande og fra mindst 3 forskellige dommere eller 11 certifikater i 2 forskellige lande
fra 6 forskellige dommere,
giver ret til at bære titlen EUROPA CHAMPION, og katten rykker for sidste gang op i en ny klasse:
Europa Championklasse (klasse 1):

I denne klasse uddeles ÆRESPRÆMIE (HP) til alle de deltagende katte, som ikke bliver nummereret. Kattene konkurrerer om BIV og NOM (se nedenfor) med de øvrige fertile katte i opdrætsnummeret/hovedgruppen.

 

 

 

 

 

BEDST I VARIANT (BIV)

 

 

Når dommeren har bedømt alle katte med samme opdrætsnummer, kan der uddeles BIV = bedst i variant til de(n) bedste. 
Hvis der er udstillet mindst 3 voksne fertile katte, mindst 3 ungdyr og mindst 3 killinger, kan der uddeles BIV til voksne, BIV til ungdyr og BIV til killinger.
Hvis der er færre end 3 katte i en af grupperne, kan grupperne slås sammen på alle tænkelige måder, alt efter hvor mange katte der er udstillet i de enkelte grupper. Der kan således uddeles BIV til voksne og BIV til ungdyr + killinger, eller BIV til killinger + voksne og BIV til ungdyr, eller BIV til ungdyr + voksne og BIV til killinger, eller BIV totalt til alle tre grupper slået sammen.
Hvis der er færre end 3 katte til stede i alle tre grupper tilsammen, bliver der ikke uddelt BIV.
Kastrater konkurrerer om deres eget BIV, og også her er det en forudsætning, at der er mindst 3 katte udstillet.

På dette tidspunkt konkurrerer hanner og hunner altså med hinanden, og der konkurreres på tværs af aldersgrupperne, afhængigt af hvor mange katte der er udstillet.

Et BIV kræver mindst 95 point, og dommeren behøver ikke at uddele BIV, hvis hun ikke mener, at nogen af de udstillede katte fortjener det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racebedømmelse fertile.

 

 

 

 

 

 

 

DE NEUTRALISEREDE KATTE har deres egne klasser, men reglerne for point, certifikater og oprykning til næste klasse svarer til reglerne for fertile katte.
Kastrerede katte starter i:

Kastratklassen (klasse 10):


I denne klasse kan certifikatet CAP (Certificat d'Aptitude de Premier) uddeles. 3 CAP'er giver titlen PREMIER, og katten rykker op i:

Premierklassen (klasse 8):


Her uddeles certifikatet CAPIB (Certificat d'Aptitude au Premier Internationale de Beauté). 3 CAPIB'er giver titlen INTERNATIONAL PREMIER, og katten rykker op i:

International Premierklasse (klasse 6):


Her uddeles certifikatet CAGPIB (Certificat d'Aptitude au Grand Premier Internationale de Beauté). 6 CAGPIB'er giver titlen GRAND INTERNATIONAL PREMIER, og katten rykker op i:

Grand International Premierklasse (klasse 4):


Her konkurreres om certifikatet CAPE (Certificat d'Aptitude au Premier d'Europe). 9 CAPE'er giver titlen EUROPA PREMIER, og katten rykker op i:

Europa Premierklasse (klasse 2):


I denne klasse uddeles ÆRESPRÆMIE (HP) til alle de deltagende katte. Kattene konkurrerer om BIV og NOM (se nedenfor) med de øvrige kastrater i opdrætsnummeret/hovedgruppen.

 

 

 

 

Racebedømmelse kastrater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINERING:

 

 

 

Når dommeren har bedømt alle "sine" katte, udtager (nominerer) hun/han sine bedste katte i hver af de hovedgrupper, hun har bedømt, til Best in show.

Hver dommer kan i hver hovedgruppe hun har bedømt nominere (NOM eller NOM BIS) en voksen fertil han, en voksen fertil hun, et ungdyr, en killing, en hankastrat og en hunkastrat til konkurrencen om Best in show, men hun behøver ikke gøre det, hvis hun ikke synes, at nogen af de katte, hun har bedømt, fortjener det.

Ungdyr og killinger bliver ved nomineringen igen skilt ad efter at have konkurreret med hinanden om BIV, og det sker ret tit, at et ungdyr eller en killing, der ikke har fået BIV, bliver nomineret. Også voksne katte kan blive nomineret, selv om de ved BIV-udtagningen er blevet slået af en anden kat. For eksempel kan en voksen fertil han godt blive nomineret, selv om det er en voksen fertil hun, et ungdyr eller en killing, der har fået BIV, eller måske er der på grund af for få katte slet ikke blevet uddelt BIV. Det afhænger af kvaliteten af de øvrige katte i hovedgruppen, dommeren har bedømt.

NOM kræver 97 point.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominering (NOM)

 

 

 

 

 

 

 

BEST IN SHOW, BEST OPPOSITE SEX OG BEST OF BEST.

 

 

 

 

Når en kat bliver nomineret, skal den konkurrere med de katte, de andre dommere har nomineret fra samme hovedgruppe om BIS = Best in show. Alle de dommere, der har bedømt for eksempel korthårskattene, vurderer de nominerede katte i hver gruppe (altså voksne hanner, voksne hunner, ungdyr, killinger, hankastrater og hunkastrater), og der holdes i hver gruppe afstemning om, hvem der er den bedste.

Når det er afgjort, hvilken hankat der er den bedste, og hvilken hunkat, der er den bedste, skal dommerne sammenligne de to og igen stemme på den bedste. Den kat, der får flest stemmer, bliver BIS, og den anden bliver BOX = Best opposite sex (bedst i modsat køn). Det samme gælder kastraterne, mens der hos ungdyr og killinger kåres BIS uanset køn.

Endelig kåres der undertiden BOB = Best of best nr. 1, 2, 3 og 4. Det vil sige, at en eller flere dommere ("all round dommere" = de dommere, der kan bedømme alle fire hovedgrupper) afgør, hvilken af de fire BIS-katte, der er bedst, hvilken der er næstbedst o.s.v. Der kan også kåres BOB kastrat nr. 1, 2, 3 og 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best in show (BIS)

 

 

Han

race z

Grp. 3

 

 

Han

race x

Grp. 3

 

 

 

Best of Best (BOB)

 

 

 

Øvrige titler.

 

 

DM betyder Distinguished Merit.


For at opnå titlen DM skal en hunkat være blevet mor til mindst 5 killinger, der alle har opnået titlen International Champion eller International Premier eller DM. En hankat skal være blevet far til mindst 10 killinger, der alle har opnået titlen IC eller IP eller DM. Kun FIFe-registerede titler tæller med.

JW betyder Junior Winner


For at opnå titlen JW skal katten blive Best in Show mindst 5 gange i klasserne 11 + 12. Alle BIS skal være opnået på internationale udstillinger.

DSM betyder Distinguished Show Merit


For at opnå titlen skal katten vinde Best in Show mindst 10 gange. Der skal gå mindst 2 år og 1 dag mellem det første og det tiende BIS, og alle BIS skal være opnået på internationale udstillinger.
Alle voksne katte - også kastrater - kan opnå denne titel.

 

Kontrasignatur


Hvis en kat får et certifikat af en dommer, som på en tidligere udstilling har givet samme kat et certifikat i samme klasse, kan det nye certifikat kontrasigneres af en anden dommer på udstillingen. De to certifikater vil så blive betragtet som om de er opnået hos to forskellige dommere. Udstilleren skal selv anmode om at få certifikatet kontrasigneret.

 

 

 

 

 

 

ANDRE FORKORTELSER

 

 

Abs. betyder, at katten er fraværende (absent).

Disk. eller ej bed. (ikke bedømt) kan betyde, at katten har været i dårligt humør eller bange, så den derfor ikke har kunnet håndteres af dommeren eller stewarderne (dommernes assistenter). Det kan også betyde, at kattens helbred ikke har været godt på bedømmelsestidspunktet, eller at den har været dopet eller kunstigt forskønnet.

KIB = kan ikke bedømmes. Betyder også, at katten ikke har kunnet håndteres.

Udenf. bed. = udenfor bedømmelse. Katten har været med på udstillingen, men er ikke blevet bedømt. Det kan være tilfældet, hvis katten deltager i avls- eller opdrætsklassen. Det kan også være tilfældet, hvis man har meldt sin kat til udstillingen, men den har fået de certifikater, den må få i det pågældende land og kun mangler et eller flere certifikater i andre lande for at rykke op i næste klasse. Det kan også dreje sig om katte, der kun er med som selskab for andre katte, eller om katte, der af andre grunde ikke ønskes bedømt.

 

Ovennævnte beskrivelser er sakset  fra        www.russianblueinfo.dk/indexudst.html

 

Besøg siden, der er mange nyttige informationer om Russian Blue katten, bl.a. udstillingsresultater og fødte kuld samt en mere uddybende forklaring om udstillinger.

 

Besøg også denne side           

www.russianbluelinks.dk/links.htm

Der er masser links til klubber og andre opdrættere af Russian Blue i hele verden.